МРТ зерттеуіне жеңілдіктер

Контрастсыз МРТ зерттеуі 15 000 тг

Басқа науқандар