Жария шарт

Жария оферта шарты


Жалпы ережелер
Осы Қағидалар жария оферта болып табылады және Қазақстан Республикасының аумағында көрсетілетін қызметтерге арналған сертификаттар айналысының (сатып алудың және пайдаланудың) шарттарын айқындайды. Медициналық қызметтерге ақы төлеу кезінде көрсетілетін қызметтерге сертификат сатып алған және/немесе ұсынған тұлға осы Қағидалармен (бұдан әрі – «Қағидалар») өзінің толық және сөзсіз келісімін (акцептін) білдіреді және оларды орындауға міндеттенеді. Сертификат иесіне көрсетілген сома шегінде «Centre Nova Diagnostic» медициналық орталықтарында кез келген медициналық қызметтерді алуға құқық береді 
Терминдер мен анықтамалар: 
Көрсетілетін қызметтерге арналған сертификат (бұдан әрі – Сертификат) - бұл медициналық қызметтерге алдын ала ақы төлеу фактісін растау үшін шығарылған және оны ұстаушының/ұсынушының (жеке тұлғаның) көрсетілетін қызметтерге Сертификаттың номиналды құнына тең сомада медициналық қызметтерді (бір пациентке қатысты медициналық қызметтердің бір тапсырысы шегінде және «Centre Nova Diagnostic» ЖШС медициналық кеңсесінде медициналық қызметтер көрсетуге шарт жасасқан жағдайда) сатып алу құқығын куәландыратын құжат (қағаз/пластик тасығышта не цифрлық түрде) .
Сертификаттың номиналды құны - Сертификатты ұсынушы медициналық орталықтарда медициналық қызметтерді сатып ала алатын теңгедегі соманың ең жоғары мөлшері.
Сертификатты сатушы – «Centre Nova Diagnostic» тауар белгілерін пайдалана отырып қызметін жүзеге асыратын заңды тұлға, сондай-ақ аталған заңды тұлғаның серіктестері.
Сертификатты сатып алушы - Сертификатты сатушыдан Сертификат сатып алатын заңды немесе жеке тұлға (кәмелетке толған, әрекетке қабілетті). 
Сертификатты ұсынушы - Сатып алушыдан осындай Сертификатты алу нәтижесінде Сертификатты заңды түрде иеленетін және оған билік ететін, Сертификаттың номиналды құны шегінде бір пациентке қатысты бір тапсырыс шеңберінде жеке, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес мақсаттарда медициналық қызметтерді сатып алу құқығына ие, сондай-ақ медициналық қызмет көрсетуге шарт жасасқан жағдайда кәмелетке толған, әрекетке қабілетті жеке тұлға. Сертификат ұсынушы, егер Сертификатты сатушыдан сатып алған болса, Сатып алушы ретінде әрекет ете алады.  
Пациент – «Centre Nova Diagnostic» медициналық орталықтарында көрсетілетін медициналық қызметтерді алатын жеке тұлға. Егер пациент кәмелетке толған, әрекетке қабілетті болса және жеке өзіне көрсететін Сертификатты пайдалана отырып, медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алған болса, ол Сертификатты ұсынушы ретінде әрекет ете алады.
Медициналық көрсетілетін қызметтер – «Centre Nova Diagnostic» медициналық орталықтарында көрсетілетін медициналық қызметтер. Сертификаттың көмегімен тауарларды (оның ішінде биологиялық материалға арналған контейнерлерді, санитайзерлерді, ауыз суды және т. б.), оның ішінде зертханалық диагностика мақсатында биологиялық материалдың сынамасын өз бетінше алуға арналған құрылғылармен бірге тест-жолақтарды/тест-кассеталарды/тестблистерлерді, өзге де медициналық шығыс материалдарды сатып алу осы Қағидалармен рұқсат етілмейді. 
«Centre Nova Diagnostic» медициналық орталықтары – медициналық орталықтар тізбесі «www.nova-med.kz» интернет желісіндегі сайтта орналастырылған жергілікті халыққа медициналық қызмет көрсететін ұйымдар.
Сертификаттар шығаруды ұйымдастырушы – сертификаттар шығаруды ұйымдастыратын тұлға: «Centre Nova Diagnostic» жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Заңды мекенжайы: Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 132-үй, н.п 151 БСН 100140017375
1. Сертификаттарды қолдану тәртібі.
1.1. Айналысқа келесі номиналды құны бар Сертификаттар енгізілді: 
- 20 000 (жиырма мың) теңге;
- 50 000 (елу мың) теңге. 
Сертификаттар шығаруды ұйымдастырушының шешімі бойынша белгілі бір маркетингтік іс-шараны өткізу шеңберінде шектеулі мөлшерде өзге де сертификаттар шығарылуы мүмкін, олардың айналыс шарттарын Сертификаттар шығаруды ұйымдастырушы өз қалауы бойынша айқындайды. Белгілі бір маркетингтік іс-шараны өткізу шеңберінде Сертификаттар шығаруды ұйымдастырушы өтеусіз негізде таратқан Сертификаттар қайтарылуға, ақшалай қаражатқа айырбастауға және/немесе номиналды құны төмен сертификаттарға айырбастауға жатпайды. Аталған Сертификаттарды қолдану шарттары Интернет желісіндегі www. nova-med.kz сайтында орналастырылады.  
1.2. Сертификаттың қолданылу мерзімі 6 ай, сатып алған күннен бастап. Сертификатты пайдалану мерзімі өткеннен кейін оны өтеу жолымен медициналық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу үшін пайдалануға жол берілмейді. Сертификат зертханалық зерттеулерді қоспағанда, клиника ұсынатын қызметтердің барлық түрлеріне қолданылады
1.3. Сертификат Сатушыдан ақылы негізде қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз есеп айырысу арқылы (оның ішінде төлем банк картасымен) сатып алынады және оны өтеу арқылы «Centre Nova Diagnostic» медициналық орталықтарында медициналық көрсетілетін қызметтерге (бір пациентке қатысты) төлем ретінде пайдаланылуы мүмкін. Сертификатқа Сатып алушы енгізген ақша қаражатының сомасы Сертификаттың номиналды құнына сәйкес келеді және «Centre Nova Diagnostic» медициналық орталығында Сертификатты көрсеткен кезде медициналық көрсетілетін қызметтерге (бір пациентке қатысты) ақы төлеу есебіне есептеледі
1.4. Сертификаттарды сатып алу кезінде «Салауатты кэшбэк» тұрақты клиенттерді көтермелеу бағдарламасының қағидаларына сәйкес артықшылықтар (дисконттық карталар бойынша жеңілдіктер, бонустарды есептеу/есептен шығару) берілмейді, сондай-ақ «Centre Nova Diagnostic» тауар белгілерін пайдалана отырып, халыққа медициналық қызметтерді сататын компаниялар белгілеген қызметкерлерге (олардың жақын туыстарына) жеңілдіктер берілмейді мұндай компаниялар; сондай-ақ, егер арнайы ұсыныстардың, жарнамалық акциялардың ережелерінде өзгеше көзделмесе, Сатып алушыға Сертификат сатып алу кезінде қолданылатын арнайы ұсыныстардың, жарнамалық акциялардың шарттары қолданылмайды. «Салауатты кэшбэк» тұрақты клиенттерді көтермелеу бағдарламасы бойынша жарнамалық акциялар, арнайы ұсыныстар мен артықшылықтар сертификатын ұсынушы үшін бір мезгілде әрекет еткен жағдайда жеңілдіктер (артықшылықтар) қосылмайды.»"Үлкен жеңілдік» принципі қолданылады.
1.5. Сертификат «ұсынушыға» арналған құжат болып табылады. Сертификатты Сатып алушы өзі сатып алған Сертификат берілетін ұсынушыны дербес айқындауға құқылы, яғни Сатып алушы Сертификатты өз қалауы бойынша және кез келген негіздер бойынша кез келген тұлғаға беруге құқылы. Сертификаттарды Сатушы мен Шығаруды ұйымдастырушы Сертификаттарды Сатып алушылардың немесе оларды пайдалануға байланысты ұсынушылардың тікелей немесе жанама шығындары үшін жауап бермейді, соның ішінде Сертификаттарды рұқсатсыз пайдаланғаны үшін жауап бермейді, өйткені Сертификаттар атаулы емес және жеке куәлікті қажет етпейді. Медициналық орталыққа барған кезде медициналық қызмет көрсетуге шарт жасасқан Сертификат берушіге Сертификаттың номиналды құны шегінде бір пациентке қатысты медициналық қызметтерге бірнеше тапсырыс шеңберінде медициналық қызметтерді сатып алу құқығы беріледі. Сертификат берушіге медициналық орталықта ұсынылған Сертификатты өтеу/ішінара өтеу жолымен өзі тапсырыс берген медициналық қызметтерге толық не ішінара ақы төлеу құқығы беріледі. Екі және одан да көп пациенттерге қатысты Сертификатты пайдалана отырып, медициналық қызметтерге ақы төлеуге жол берілмейді. Медициналық қызметтердің құны Сертификат ұсыну және медициналық қызметтер көрсетуге шарт жасасу сәтіндегі қолданыстағы прайс-параққа сәйкес айқындалады. Егер осы Қағидаларға сәйкес медициналық көрсетілетін қызметтерге жатпайтын қызметтер көрсетуші Тапсырыс берген қызметтер тізбесіне медициналық қызметтермен қатар кірсе, мұндай қызметтерге ақы төлеу кезінде Сертификатты өтеуге жол берілмейді. Осы Қағидаларда көрсетілген медициналық көрсетілетін қызметтер ғана Сертификатпен өтеу жолымен төленуі мүмкін.
1.6. Ұсынылған Сертификатты өтеу жолымен медициналық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу кезінде Ұсынушыға медициналық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу фактісін куәландыратын кассалық чек немесе қатаң есептілік бланкі ұсынылады (жіберіледі). 
1.7. Медициналық көрсетілетін қызметтерге алдын ала ақы төлеуді растау үшін шығарылған Сертификатты өтеу Сертификатты ( егер Сертификат қағаз/пластик тасығышта шығарылған болса) беру немесе Сертификатты кез келген мобильді құрылғының көмегімен (егер Сертификат цифрлық түрде шығарылған болса) Медициналық орталықтың әкімшісіне номиналды құны бойынша тапсырыс берілген медициналық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу сәтіне дейін және Сертификаттың қолданылу мерзімі кезеңінде ғана оны көрсету арқылы бір мезгілде (бір пациентке қатысты) жүзеге асырылады.  
1.8. Егер Ұсынушы тапсырыс берген медициналық көрсетілетін қызметтердің жиынтық құны медициналық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу есебіне ұсынылатын Сертификаттың номиналды құнының мөлшерінен аз болған жағдайда, Ұсынушыға Сертификат бойынша қолма-қол ақша қалдығы сомасына медициналық қызметтерге Тапсырыс беру ұсынылуы мүмкін. Сертификат беруші медициналық қызметтерден Сертификат бойынша ақша қаражатының қалдығы сомасынан бас тартқан жағдайда, осындай Сертификат бойынша ақшалай қаражат қалдығының сомасы мөлшерінде медициналық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге Ұсынушының құқығы медициналық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу кезінде осындай Сертификатты ұсынушы берген (егер Сертификат қағаз/пластик тасығышта шығарылған болса) немесе кез келген мобильді құрылғының көмегімен көрсеткен (егер Сертификат цифрлық түрде шығарылған болса) сәттен бастап тоқтатылған болып есептеледі. Көрсетілген ішінара өтелген Сертификат медициналық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу кезінде одан әрі пайдаланыла алмайды. 
1.9. Егер Тапсырыс берілген медициналық көрсетілетін қызметтердің жиынтық құны осындай медициналық көрсетілетін қызметтерді төлеу кезінде өтеу үшін берілетін/көрсетілетін Сертификаттың номиналды құнының мөлшерінен асып кеткен жағдайда, Ұсынушы Сертификаттың номиналды құнының мөлшерінен асып кеткен соманы қосымша қолма-қол ақшамен немесе банк картасының көмегімен төлеуге міндетті. 
1.10. Бірнеше Сертификаттардың номиналды құнын жинақтауға рұқсат етіледі.
 1.11. Медициналық көрсетілетін қызметтерді өтегеннен, оның ішінде ішінара өтеу арқылы төлегеннен кейін: - қағаз/пластик тасығышта шығарылған Сертификат Ұсынушыдан алынады, - цифрлық түрде шығарылған Сертификат бұғатталады. 
1.12. Құжатты қолдан жасау белгілері бар, Сертификатта көрсетілген деректемелер бойынша құжатты сәйкестендіру мүмкін еместігіне әкеп соғатын елеулі механикалық зақымданулары (бүлінулері) бар Сертификаттар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде шығарылған немесе сатып алынған немесе осы Қағидаларда көрсетілгендерден басқа өзгелерден сатып алынған Сертификаттар медициналық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу үшін қабылданбайды. 
1.13. Сертификатта көрсетілген деректемелер бойынша Сертификатты сәйкестендіруге мүмкіндік бермейтін Сертификат жоғалған, ұрланған немесе елеулі механикалық зақымданған (бүлінген) жағдайда Сертификат қалпына келтіруге жатпайды, ол үшін төленген ақша қаражаты қайтарылмайды.
2. Сертификатты өтеу арқылы төленген медициналық көрсетілетін қызметтер үшін ақшалай қаражатты қайтару. 
2.1. Көрсетілген сертификатты өтеу жолымен төленген осындай қызметті орындаушының кінәсінен көрсетілмеген/тиісінше көрсетілмеген медициналық көрсетілетін қызметтер үшін ақшалай қаражатты қайтару, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен Сертификатты өтеу жолымен медициналық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеген адамға кассадан қолма-қол ақша қаражатын беру жолымен Сертификатты Ұсынушы медициналық орталыққа өтініш берген күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде жүзеге асырылады 
2.2. Медициналық қызмет көрсетушіге тәуелді емес себептер бойынша Медициналық қызмет көрсетуге жасалған шарттан Сертификат Ұсынушы бас тартқан жағдайда, оған медициналық қызмет көрсетуге арналған шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты Орындаушының нақты шеккен шығыстарын шегергенде, оған көрсетілген медициналық қызметтердің құнына баламалы және ұсынылған Сертификатты өтеу жолымен төленген мөлшерде Сертификат берушінің медициналық орталыққа жүгінген күнінен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде қолма-қол ақшасыз тәртіппен (төлем тапсырмасымен) ақшалай қаражат қайтарылады.  
2.3. Егер медициналық көрсетілетін қызметтер осындай қызметті орындаушының кінәсінен көрсетілмесе немесе тиісінше көрсетілмесе немесе Сертификат Ұсынушы медициналық көрсетілетін қызметтерді Орындаушыға байланысты емес себептер бойынша медициналық қызметтер көрсетуге арналған шарттан бас тартқан жағдайда, медициналық көрсетілетін қызметтерге Сертификатты өтеу жолымен ақы төлеген адамға қайтарылуға жататын медициналық көрсетілетін қызметтердің құнына баламалы сома қайтарылады.
2.4. Осы Қағидалардың бөлімінде көзделген жағдайларда ақшалай қаражатты төлеу кезінде медициналық көрсетілетін қызметтерге Сертификатты өтеу жолымен ақы төлеген адамға (Сертификат Ұсынушыға) кассалық чек немесе қатаң есептілік бланкі беріледі (жіберіледі).
2.5. Сертификат қайтаруға және ақшалай қаражатқа не басқа сертификатқа айырбастауға жатпайды. 
4.3. Сатып алушының Сыйлық сертификатын Сыйлық Сертификатының қолданылу мерзімі ішінде пайдаланбау фактісі Сатып алушының Сыйлық Сертификатының номиналы есебінен оның құнының бір бөлігін төлеу шартымен тауарды сатып алу-сату шартын жасасудан бас тартуын білдіреді, сондай-ақ:
- Сыйлық Сертификатына «жарамдылық мерзімі аяқталды» мәртебесі беріледі;
- Сыйлық Сертификатын пайдалануға байланысты Сатушының Сатып алушыға қатысты міндеттемелерін тоқтатады;
-  Сыйлық Сертификатын алған кезде Сатып алушы Сатушыға берген ақшалай қаражатты Сатушының табысы деп танылады.
3. Қолдану ережелері.   
3.2. Сертификаттар шығаруды ұйымдастырушы өз қалауы бойынша кез келген уақытта осы Қағидаларға кез келген өзгерістер енгізуге құқылы. Көрсетілген өзгерістер туралы ақпарат www. nova-med.kz сайтында орналастырылатын болады. 
3.3. Сертификаттар шығаруды ұйымдастырушы ережелерді тоқтата тұрудың немесе тоқтатудың болжамды күніне дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын сайтта тиісті ақпаратты орналастыра отырып, Қағидаларды кез келген уақытта тоқтата тұру немесе тоқтату құқығын өзіне қалдырады. Сертификаттар шығаруды ұйымдастырушы Қағидаларды өзгерту, тоқтата тұру немесе тоқтату үшін Сатып алушылар, Сертификат берушілер және пациенттер алдында жауап бермейді. 
3.4. Қағидаларды өзгерту, тоқтату немесе тоқтата тұру туралы хабарлама, егер ол www.nova-med.kz сайтында орналастырылған болса, сертификаттар шығаруды ұйымдастырушының атынан жасалған болып есептеледі 
3.5. Қағидалардың қолданылуы тоқтатылған кезде Сертификаттарды іске асыру тоқтатылады, ал Сертификат ұсынушының Сертификаттың қолданылу мерзімі ішінде Сертификатты өтеу жолымен медициналық қызметтерге (бір пациентке қатысты) тапсырыс пен ақы төлеуді жүзеге асыруға құқығы бар. Сертификаттың қолданылу мерзімі өткеннен кейін Сертификатты медициналық көрсетілетін қызметтерге оны өтеу жолымен төлеу үшін ұсынуға болмайды. 
4. Байланыс. 
4.1. Қағидалар туралы ақпаратты Сертификаттарды Сатып алушылар мен Ұсынушылар сенім телефоны немесе +7 747-349-33-22 WhatsApp арқылы, сондай-ақ барлық медициналық кеңселерде және www.nova-med.kz сайтында ала алады.
5. Басқа талаптар
5.1. Арнайы ұсыныстар мен жарнамалық акцияларға қатысатын Сатып алушылар мен Ұсынушылар сайттағы осы ұсыныстар мен жарнамалық акциялардың ережелерімен танысып, оларды ұстануы керек. 
5.2. Егер Сертификаттар шығаруды ұйымдастырушы, Сатушы, Сатып алушы, Сертификат ұсынушы және пациент арасындағы дауды осы Қағидаларға сәйкес шешу мүмкін болмаған жағдайда, ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

ДЕРЕКТЕМЕЛЕР

«Centre Nova Diagnostic» ЖШС

Заңды мекенжайы: Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғалы, 
132-үй, н.п. 151
БСН 100140017375
«Банк Центр Кредит» АҚ
ЖСК: KZ758560000003134944
БСК:KCJBKZKX

 
1. Тапсырыс беруші ҚР АК 683-бабына сәйкес Орындаушының ресми сайтында орналастырылған қызмет көрсету шартына (бұдан әрі – «Шарт») қосылады (www.nova-med.kz). 
2. Тапсырыс беруші Шарттың және оған қосымшалардың барлық талаптары мен ережелерін біледі және түсінеді.
3. Тапсырыс беруші Шартта және оған қосымшаларда көзделген міндеттемелерді өзіне толық көлемде қабылдайды.
4. Тапсырыс берушіге Шартта және оған қосымшаларда көзделген өзіне қабылдаған міндеттемелерді бұзудың салдары белгілі.
5. Тапсырыс беруші Орындаушының Шарт талаптарын және оған қосымшаларды біржақты тәртіппен өзгерту құқығы туралы хабардар. Шартқа және/немесе оған қосымшаға өзгерістер енгізу Орындаушының сайтында өзгерістер орналастыру арқылы тапсырыс берушінің назарына жеткізіледі, бұл ретте Орындаушы өзгерістер күшіне енгенге дейін кемінде 15 (он бес) жұмыс күні бұрын осы өтініште көрсетілген Тапсырыс берушінің E-mail мекенжайына хабарлама жолдайды.
6. Осы өтініш Тапсырыс беруші мен Орындаушы үшін бір-бірден бірдей заңды күші бар екі бірдей данада орыс тілінде жасалды.